Vilda djur i Sverige

Fakta om vilda djur i Sverige. Beskrivning av några av våra mest kända däggdjur älg, bäver, varg, lodjur, björn, fjällräv, järv, vildsvin, utter, rödräv och rådjur.

 

Älg. Foto: Karl-Erik Bergman

Älg. Foto: Karl-Erik Bergman

Älg (Alces alces)

Den ståtliga älgen är den svenska skogens största djur och har på många sätt blivit ett symboldjur för Sverige.

Latinsk namn: Alces alces
Ordning: Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familj: Hjortdjur (Cervidae)
Vikt: Hanne (tjur): 450 kg, hona (ko): 350 kg
Mankhöjd: Upp till 2.30 m
Könsmognad: Vid 2 års ålder
Parningstid: September-oktober
Dräktighetstid: 8 månader
Antal ungar: 1-3 (vanligast 1)
Medellivslängd: 10 år men kan bli 20 år
Äter: Växtätare
Utbredning i Sverige: Hela landet utom på Gotland

>> Läs mer om älgsafari

 

Bäver. Foto: Anders Öhlund

Bäver. Foto: Anders Öhlund

Bäver (Castor fiber)

Bävern, Castor fiber, är vårt lands största gnagare. Den kan bli cirka 70-100 cm lång (svansen därtill 30-40 cm) och väga 18-22 kg. Den är främst vattenlevande och nattaktiv och därför svår att få syn på. Däremot ser man mer av dess omdanande aktivitet i form av fällda träd utmed sjöstränderna, vid bäverhyddorna och dammarna.

>> Läs mer om bäversafari

 

Varg. Foto: Glenn Mattsing

Varg. Foto: Glenn Mattsing

Varg (Canis lupus)

Vargar var nästintill utrotade i Sverige men är nu på väg att återhämta sig, men fortfarande finns det bara några hundra vargar i Sverige. Vargen är för många symbolen för vilda djur i Sverige.

>> Läs mer om vargar här

>> Lyssna på vargyl

>> Läs mer om vargsafari på sommaren

>> Läs mer om vargspårning på vintern

 

Lodjur

Lodjur i Sverige

Lodjur (Lynx lynx)

Lodjur är det största kattdjuret i Europa och vanligt i Bergslagen, även om vi sällan får syn på det.

 

Björnskådning från gömsle

Björnskådning från gömsle. Foto: Håkan Vargas

 Brunbjörn (Ursus arctos)

Brunbjörnspopulationen har ökat till över 3000 i Sverige och har nu även återvänt till Bergslagens skogar. Björnar är skygga och attackerar inte människor, men bör respekteras och hållas på avstånd. Vi ser oftast björnar på våra björnturer.

>> Läs mer om björnsafari

 

Tomas Meijer fjällräv

Fjällräv Foto: Tomas Meijer

Fjällräv (Vulpes lagopus)

Ordning: Rovdjur (Carnivora)
Familj: Hunddjur (Canidae)
Vikt: Normalt 1,5-4 kg ibland kan en fjällräv väga upp till 8 kg. Då består”extra vikten” av ett tjockt fettlager.
Livslängd: Upp till 14 år (i djurpark).
Parningstid: Mars – april.
Dräktighetstid: 52 dygn.
Ungar: Valparna föds under perioden maj-mitten juli. Det är mycket stor variation i kullstorleken – från 1-13 stycken! Vissa år med dålig födotillgång sker ingen föryngring alls. 5-10 valpar är vanligast. Valparna föds hårbeklädda men blinda och väger 200-300 g. De stannar vid lyan i ca 1 månad och diar honan under den tiden. Fjällräven blir könsmogen vid 1 års ålder.
Lyan: Lyan används bara under fortplantningstiden. Den grävs ut i sandig, lös mark, ofta nära ett vattendrag. Lyan kan användas år från år och årligen förses med nya gångar och hålor. Vissa lyor har ”ärvts” och varit i bruk under 100 år! När en lya använts många säsonger ger den kraftiga gödningen från rävarnas exkrementer och matrester en frodig grönska ovanpå lyan, vilket gör att den ”lyser” som en grön fläck i den karga omgivningen.

 


Järv

Järv

Järv  (Gulo gulo)

Latinsk namn: Gulo gulo
Ordning: Rovdjur (Carnivora)
Familj: Mårddjur (Mustelidae)
Vikt: Hanne ca 15 kg, hona ca 10 kg
Längd: 70-85 cm, plus svans ca 20 cm
Könsmognad: ca 2 års ålder
Parningstid: April- aug, vanligast juni.
Dräktighetstid: Föder i feb-mars. Egentlig dräktighetstid ca 2 mån p g a fördröjd implantation.
Antal ungar: 1-4 (vanligast 2-3)
Medellivslängd: 6-12 år  i det vilda. I djurpark har enstaka järvar blivit 17-18 år.
Äter: Asätare, ren, mindre däggdjur, smågnagare, fåglar, fågelägg, växter, bär.
Utbredning i Sverige: Från Dalarna och norrut

 

Vildsvin med kultingar

Vildsvin med kultingar

Vildsvin  (Sus scrofa)

Latinskt namn: Sus scrofa
Ordning: Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familj: Svindjur (Suidae)
Vikt: 80-225 kg
Längd: 150-180 cm långa, galt
Könsmognad: Vid ett års ålder
Parningstid: Oktober-januari
Dräktighetstid: 16-20 veckor
Antal ungar: Oftast 5-6 stycken
Medellivslängd: 10 år
Äter: Allätare, men främst växter
Utbredning i Sverige: Södra och mellersta Sverige

 

Utter

Utter

Utter  (Lutra lutra)

Latinskt namn: Lutra lutra
Ordning: Rovdjur (Carnivora)
Familj: Mårddjur (Mustelidae)
Vikt: 3-17 kg
Längd: 50-100 cm
Könsmognad: Vid 2 års ålder
Parningstid: Under våren
Dräktighetstid: ca 63 dagar
Antal ungar: 1-4
Medellivslängd: 6 år
Äter: Fisk
Utbredning i Sverige: Sällsynt

 

Rödräv. Foto: Jörgen Pettersson

Rödräv. Foto: Jörgen Pettersson

Rödräv (Vulpes vulpes)

Latinskt namn: Vulpes vulpes
Ordning: Rovdäggdjur (Carnivora)
Familj: Hunddjur (Canidae)
Vikt: 5-8 kg
Längd: 100-130 cm
Könsmognad: Vid ca 10 månaders ålder
Parningstid: Från mitten av januari till mars
Dräktighetstid: 53 dygn
Medellivslängd: 5-10 år
Äter: Sork, småvilt, insekter, frukt och bär
Utbredning i Sverige: Allmänt förekommande

 

Rådjur. Foto: Marcus Westberg

Rådjur. Foto: Marcus Westberg

Rådjur (Capreolus capreolus)

Ordning: Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Familj: Hjortdjur (Cervidae)
Storlek: Boghöjd 65-70 cm.
Vikt: I Sverige: handjur 23-28 kg, hondjur 20-26 kg.
Fejningstid: April – maj.
Hornfällning: November – december.
Brunsttid: Juli – augusti.
Dräktighetstid: 9-10 månader med fördröjd fosterutveckling (fostret börjar utvecklas vid årsskiftet).
Föda: De äter ca 1,5-2 kg färskvikt/dygn. Viktiga växter är bl. a. blåbär, lingon, mjölkört samt olika svampar. Sommartid är olika örter (mer än 25 st olika) viktigaste födan. Vintertid är bärris, ljung, granris och lövkvistar viktiga.
Ungar: Föder 1-3 kid, oftast 2. De nyfödda kiden väger 1,5-2,5 kg och diar i ca 4 månader.

 


 

Lista över däggdjur i Sverige

Karnivorer (köttätare)

 • Europeiskt lodjur   Lynx lynx
 • Fjällräv   Alopex lagopus
 • Rödräv   Vulpes vulpes
 • Varg   Canis lupus   Fakta om varg
 • Brunbjörn   Ursus arctos
 • Hermelin / lekatt   Mustela erminea
 • Vessla / småvessla   Mustela nivalis
 • Iller   Mustela putorius
 • Skogsmård   Martes martes
 • Järv   Gulo gulo
 • Grävling   Meles meles
 • Utter   Lutra lutra
 • Gråsäl   Halichoerus grypus
 • Knubbsäl   Phoca vitulina
 • Vikare   Pusa hispida

Hjortar och vildsvin

 • Kronhjort   Cervus elaphus
 • Dovhjort   Dama dama
 • Ren   Rangifer tarandus
 • Älg   Alces alces
 • Rådjur   Capreolus capreolus
 • Vilsvin   Sus scrofa

Gnagare

 • Bäver   Castor fiber
 • Ekorre   Sciurus vulgaris
 • Hasselmus   Muscardinus avellanarius
 • Buskmus   Sicista betulina
 • Vattensork   Arvicola terrestris
 • Långsvansad skogssork   Clethrionomys glareolus
 • Gråsiding   Clethrionomys rufocanus
 • Rödsork   Clethrionomys rutilus
 • Fjällemmel   Lemmus lemmus
 • Åkersork   Microtus agrestis
 • Mellansork   Microtus oeconomus
 • Skogslämmel   Myopus schisticolor
 • Större skogsmus   Apodemus flavicollis
 • Mindre skogesmus   Apodemus sylvaticus
 • Dvärgmus   Micromys minutus

Harar och kaniner

 • Europeisk kanin   Oryctolagus cuniculus
 • Fälthare   Lepus europaeus
 • Skogshare   Lepus timidus

Näbbmöss och mullvadsdjur

 • Vattennäbbmus   Neomys fodiens
 • Vanlig näbbmus   Sorex araneus
 • Lappnäbbmus   Sorex caecutiens
 • Taiganäbbmus   Sorex isodon
 • Mindre dvärgnäbbmus   Sorex minutissimus
 • Dvärgnäbbmus   Sorex minutus
 • Mullvad   Talpa europaea

Fladdermöss

 • Bechsteins fladdermus   Myotis bechsteini
 • Brandts fladdermus   Myotis brandti
 • Dammfladdermus   Myotis dasycneme
 • Vattenfladdermus   Myotis daubentonii
 • Barbastell   Barbastella barbastellus
 • Nordisk fladdermus   Eptesicus nilssoni
 • Sydfladdermus   Eptesicus serotinus
 • Pipistrell   Pipistrellus pipistrellus
 • Långörad fladdermus   Plecotus auritus
 • Gråskimlig fladdermus   Vespertilio murinus

Valar

 • Vikval   Balaenoptera acutorostrata
 • Gråval   Eschrichtius robustus
 • Tumlare   Phocoena phocoena
 • Vitsiding   Lagenorhynchus acutus
 • Vitnos   Lagenorhynchus albirostris
 • Rissos delfin   Grampus griseus
 • Falsk späckhuggare   Pseudorca crassidens
 • Långfenad grindval   Globicephala melas